خانواده ,اسلامی ,دیدگاه ,اسلامی ایرانی ,شروع می­شود

در یادداشت قبلی به تبیین مفهوم توانمندسازی اشاره کردیم و گفتیم در دیدگاه غربی بحث محرومیت از یک دیدگاه چند بعدی شروع می­شود و سپس لوازم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای آن تبیین می­کند. دعوای اسلام و مدرنیته از جایی شروع می­شود که لوازم بحث توانمندسازی و رفع فقر را تا اصطلاح هنجارهای همبستگی اجتماعی امتداد می­دهند. یعنی به سمت اینکه فرهنگ جامعه را تغییر دهد، می­رود و از اینجا بحث توسعه غربی برای اداره جامعه واضح می­ شود.

می­دانید در اسلام اقتصاد به عنوان خدمه بخش خانواده دیده شده است، بنابراین در دیدگاه اسلامی نگاه همواره به سوی خانواده است یعنی از خانواده شروع می­کنیم و می­پرسیم خانواده را چگونه احیاء کنیم؟ یکی از روش­ها و ابعاد احیای خانواده، مسائل اقتصادی آن است. نقطه شروع را خانواده قرار می­دهیم و به اقتصاد می­ رسیم.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین
برچسب ها : خانواده ,اسلامی ,دیدگاه ,اسلامی ایرانی ,شروع می­شود
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : #یادداشت_4: مفهوم محرومیت از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای تحکیم هویت اسلامی ایرانی